FANGOS

FITOPLANTON MARINO - 1100 g.

FITOPLANCTON MARINO

FANGO ROSDAMIANA - 500 g
FANGO ROSDAMIANA - 200 g.

FANGO ROSDAMIANA

FANGO CAPSICUM BABA DE CARACOL - 1100 g.
FANGO CAPSICUM BABA DE CARACOL - 500 g.
FANGO CAPSICUM BABA DE CARACOL - 200 g.

FANGO CAPSICUM Y BABA DE CARACOL

FANGO JADE ORO Y PLATA - 1100 g.
FANGO JADE ORO Y PLATA 200 g.

FANGO JADE, ORO Y PLATA

FANGO MAYA NARANJA VAINILLA - 1100 g.
FANGO MAYA NARANJA VAINILLA - 200 g.

FANGO MAYA NARANJA VAINILLA Y MANDARINA

FANGO HERBAL DEL BOSQUE 1100 g.
FANGO HERBAL DEL BOSQUE - 500 g.

FANGO HERBAL DEL BOSQUE

FANGO NEGRO VOLCÁNICO - 1100 g
FANGO NEGRO VOLCÁNICO - 200 g.

FANGO NEGRO VOLCÁNICO

FANGO MEZCAL LIMA EN CHAYA - 1100 g.
FANGO MEZCAL LIMA EN CHAYA 500 g.
FANGO MEZCAL LIMA EN CHAYA - 200 g.

FANGO MEZCAL LIMA EN CHAYA

FANGO VINO TINTO - 1100 g.
FANGO VINO TINTO - 200 g.

FANGO MOSTO DE VINO TINTO

FANGO XOCO-TEQUILA 1100 g.
FANGO XOCO-TEQUILA - 200 g.

FANGO XOCO-TEQUILA

FANGO COCO - 200 g.

FANGO COCO

FANGO TE VERDE - 1100 g.
FANGO TE VERDE - 500 g.
FANGO TE VERDE - 200 g.

FANGO HERBAL TÈ VERDE

FANGO CAFE REAFIRMANTE Y ANTICELULITIS
FANGO CAFE REAFIRMANTE Y ANTICELULITIS
FANGO CAFE REAFIRMANTE Y ANTICELULITIS

FANGO CAFÉ REAFIRMANTE Y ANTICELULITIS